Website Disclaimer

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Smartmat nv

Contactgegevens:

Regine Beerplein 1 bus 2017
2018 Antwerpen
03 345 67 69
klantendienst@smartmat.be
BTW BE 0841.142.626
RP Antwerpen, afdeling Antwerpen
KBO 0841.142.626

Vooraf aan het plaatsen van een bestelling heb je verklaart kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en er akkoord mee te gaan door het aanvinken van het desbetreffende vakje.

Algemeen

Als klant bij Smartmat kies je voor losse bestellingen of een abonnement op basis van een wekelijkse of tweewekelijkse levering. Je hebt altijd de mogelijkheid je bestelling of abonnement te wijzigen of annuleren. Dit kan tot en met donderdagochtend 10 uur, 4 dagen voor de levering. 
De prijzen van de verschillende kookboxen, premium gerechten en extra's staan op de website vermeld. Wij leveren de bestelling volgens de door jou ingebrachte gegevens op de website van Smartmat. Je krijgt hiervan telkens een bevestiging per e-mail.

Prijzen

De prijzen van de verschillende kookboxen en extra’s staan op de website vermeld. In de prijs zijn alle kosten inbegrepen zoals het plannen, selecteren, verzamelen, verpakken en leveren van de ingrediënten aan huis.

Kortingen en promoties zijn niet cumuleerbaar en kunnen slechts éénmaal per huishouden en leveringsadres gebruikt worden. De waarde van een promoactie is niet inwisselbaar voor contant geld. Smartmat houdt zich het recht voor om het aanbod van de verschillende producten uit te breiden of aan te passen in prijs en inhoud.

Leveringsfrequentie

Je kan kiezen tussen losse bestellingen of leveringen op basis van een vaste regelmaat (wekelijkse of tweewekelijks). Je hebt altijd de mogelijkheid je abonnement te wijzigen op voorwaarde dat je de opzegtermijn (4 dagen voor de levering). 

Abonnement pauzeren of annuleren

Indien je een abonnement hebt, kan je altijd je bestelling pauzeren of annuleren. Hierbij dien je rekening te houden met de opzegtermijn van 4 dagen (tot donderdag 10 uur)

Losse bestelling annuleren

Je kan steeds je reeds betaalde bestelling annuleren, op voorwaarde dat je een opzegtermijn van 4 dagen respecteert. Contacteer hiervoor rechtstreeks onze klantendienst.

Opzegtermijn en herroepingsrecht

Je kan steeds je bestelling of abonnement annuleren, op voorwaarde dat je een opzegtermijn van 4 dagen respecteert. Omdat de levering bestaat uit bederfelijke goederen, is er geen herroepingsrecht.

Levering

De levering vindt plaats op maandag tussen 17 en 22 uur. Je kookbox wordt gekoeld geleverd. Je gaat akkoord met de aflevering van de goederen op het opgegeven afleveringsadres. Je garandeert dat de chauffeur de goederen aan een persoon van jouw keuze kan afgeven. Als er niemand aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen, zal de chauffeur leveren bij de buren. We zullen je daarvan ook op de hoogte brengen. Vanaf dat ogenblik ben jij verantwoordelijk voor de afgeleverde goederen. 

Smartmat is niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde pakketten. Alleen in het geval van overdracht tussen de chauffeur en de persoon die het pakket in ontvangst neemt, is het mogelijk om gebreken aan de kwaliteit van de levering op Smartmat te verhalen. Aangezien Smartmat kwaliteit hoog in het vaandel draagt, zal je bij kwaliteitsproblemen een compensatie ontvangen.

Leveringsgegevens

Je kan de leveringsgegevens wijzigen via de website of klantendienst tot uiterlijk 4 dagen vóór de volgende levering (tot donderdag 10 uur). Wij adviseren om deze gegevens altijd up-to-date te houden om verrassingen te vermijden. Onjuiste leveringen als gevolg van oude of niet-aangepaste gegevens worden door de klant conform deze voorwaarden betaald en kunnen niet op Smartmat verhaald worden.

Garantie en aansprakelijkheid

Wanneer de geleverde goederen gebreken vertonen, heb je recht op de wettelijke garantierechten. Wij garanderen een smetteloze kwaliteit. De aansprakelijkheid is wel beperkt tot de contractueel typische, voorzienbare schade van de levering. De beperking geldt evenwel niet voor aansprakelijkheid als gevolg van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van Smartmat of haar onderaannemers. Omdat de levering bestaat uit bederfelijke goederen, is er geen herroepingsrecht.

Voedselagentschap

Smartmat en zijn onderaannemers voldoen aan de bepalingen van het Federaal Voedsel Agentschap (FAVV).

Betaling

De betaling gebeurt via kredietkaart, bankkaart (bancontact of Maestro), SEPA of uitzonderlijk via handmatige overschrijving. Indien de betaling niet automatisch werd geïnd en er binnen de aangegeven termijn niet betaald werd, wordt er een betalingsherinnering uitgestuurd per e-mail en per gewone brief. Indien vervolgens niet integraal betaald wordt binnen de aangegeven termijn, zal Smartmat gerechtelijke stappen ondernemen en wordt je dossier doorgestuurd naar onze advocaat. Hiervoor rekenen we € 5 aanmaningskosten. 

Indien je in gebreke blijft de factuur op haar vervaldag te betalen, zijn er vanaf de eerste aanmaning verwijlinteresten ten belope van 8,00 % per jaar verschuldigd. Daarenboven zal er ten titel van schadevergoeding 10 % op het factuurbedrag, met een minimum van € 25,00 per factuur en een maximum van € 125 per factuur, aangerekend worden, dit bovenop de hoofdsom, verwijlinteresten, innings-, aanmanings- en vervolgingskosten. Deze schadevergoeding is verschuldigd ten einde Smartmat te vergoeden voor al zijn buitengerechtelijke onkosten en administratiekosten. Wanneer Smartmat ter invordering van de facturen, of naar aanleiding van welk gerezen geschil ook, een beroep dient te doen op een advocaat wordt overeengekomen dat de ereloon en onkosten van deze advocaat zullen gedragen worden door de in het ongelijk gestelde partij. Je hebt uiteraard recht op eenzelfde schadevergoeding indien Smartmat nalaat de op haar rustende contractuele verplichtingen na te komen.

Bescherming van persoonsgegevens

Lees meer over ons privacybeleid.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Smartmat nv.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Smartmat levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Smartmat kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je onze klantendienst contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Smartmat geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Smartmat kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Smartmat verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Algemene voorzieningen

Smartmat behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen, mits het respecteren van een termijn van één maand. Het Belgische recht is van toepassing. Eventuele geschillen of betwistingen vallen onder de uitsluitende jurisdictie van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, tenzij Smartmat beslist het geschil bij een andere rechtbank die jurisdictie heeft over de klant aanhangig te maken. Indien een vredegerecht materieel rechterlijk bevoegd is, valt het geschil onder de uitsluitende jurisdictie van het vredegerecht van het zesde kanton Antwerpen.