Als klant bij Smartmat ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Algemeen

Als klant bij Smartmat kies je voor losse bestellingen of een abonnement op basis van een wekelijkse of tweewekelijkse levering. Je hebt altijd de mogelijkheid je bestelling of abonnement te wijzigen of annuleren. Dit kan tot en met donderdagochtend 10 uur, 4 dagen voor de levering.
De prijzen van de verschillende kookboxen en extra's staan op de website vermeld. Wij leveren de bestelling volgens de door jou ingebrachte gegevens op de website van Smartmat. Je krijgt hiervan een bevestiging per e-mail met de eerste leveringsdatum en je paswoord om toegang te krijgen tot ‘Mijn Smartmat‘.

Prijzen

De prijzen van de verschillende kookboxen staan op de website vermeld. Indien gewenst kan je een extra toevoegen aan je bestelling, zoals een fruitbox of granola. In de prijs zijn alle kosten inbegrepen zoals het plannen, selecteren, verzamelen, verpakken en leveren van de ingrediënten aan huis.

Kortingen en promoties zijn niet cumuleerbaar en kunnen slechts éénmaal per huishouden/leveringsadres gebruikt worden. Smartmat houdt zich het recht voor om het aanbod van de verschillende producten uit te breiden of aan te passen in prijs en inhoud.

Leveringsfrequentie

Je kan kiezen tussen losse bestellingen of leveringen op basis van een vaste regelmaat (wekelijkse of tweewekelijks). Je bent dus niet verplicht een abonnement aan te gaan. Je hebt altijd de mogelijkheid het leveringsinterval te veranderen of gewoon even een onderbreking in te lassen. Wil je een afgesproken levering wijzigen of annuleren, dan kan je dat altijd doen via ‘Mijn Smartmat‘ op voorwaarde dat je de opzegtermijn (4 dagen voor de levering) respecteert.

Levering

De levering vindt plaats op maandag tussen 17 en 22 uur. Je kookbox wordt geleverd met een gekoelde vrachtwagen, op die manier blijven de ingrediënten gegarandeerd koel van producent tot bij jouw deur. Je gaat akkoord met de aflevering van de goederen op het opgegeven afleveringsadres. Je garandeert dat de chauffeur de goederen aan een persoon van jouw keuze kan afgeven. Als er niemand aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen, zal de chauffeur leveren bij de buren. We zullen je daarvan ook op de hoogte brengen. Vanaf dat ogenblik ben jij verantwoordelijk voor de afgeleverde goederen.
Smartmat is niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde pakketten. Alleen in het geval van overdracht tussen de chauffeur en de persoon die het pakket in ontvangst neemt, is het mogelijk om gebreken aan de kwaliteit van de levering op Smartmat te verhalen. Aangezien Smartmat kwaliteit hoog in het vaandel draagt, zal je bij kwaliteitsproblemen een compensatie ontvangen.

Abonnement pauzeren

Indien je een abonnement hebt, kan je altijd je bestelling pauzeren of annuleren. Hierbij dien je rekening te houden met de opzegtermijn van 4 dagen (tot donderdag 10 uur). Heb je een losse bestelling geplaatst en reeds betaald, is het niet meer mogelijk om te annuleren.

Leveringsgegevens

Je kan de leveringsgegevens wijzigen via ‘Mijn Smartmat‘ tot uiterlijk 4 dagen vóór de volgende levering (tot donderdag 10 uur). Wij adviseren om deze gegevens altijd up-to-date te houden om verrassingen te vermijden. Deze gegevens bepalen namelijk wanneer Smartmat leveringen doet op het door jou opgegeven leveringsadres. Onjuiste leveringen als gevolg van oude of niet-aangepaste gegevens worden door de klant conform deze voorwaarden betaald en kunnen niet op Smartmat verhaald worden.

Stopzetting bestelling/abonnement, opzegtermijn en herroepingsrecht

Je kan steeds je bestelling of abonnement annuleren, op voorwaarde dat je een opzegtermijn van 4 dagen respecteert. Omdat de levering bestaat uit bederfelijke goederen, is er geen herroepingsrecht.

Betaling

De betaling gebeurt via kredietkaart, bankkaart (bancontact of Maestro), SEPA of uitzonderlijk via handmatige overschrijving.  Indien de betaling niet automatisch werd geïnd en er binnen de aangegeven termijn niet betaald werd, wordt er een betalingsherinnering uitgestuurd per e-mail en per gewone brief. Indien vervolgens niet integraal betaald wordt binnen de aangegeven termijn, zal Smartmat gerechtelijke stappen ondernemen en wordt je dossier doorgestuurd naar onze advocaat. Hiervoor rekenen we € 5 aanmaningskosten.
Indien je in gebreke blijft de factuur op haar vervaldag te betalen, zijn er vanaf de eerste aanmaning verwijlinteresten ten belope van 8,00 % per jaar verschuldigd. Daarenboven zal er ten titel van schadevergoeding 10 % op het factuurbedrag, met een minimum van € 25,00 per factuur en een maximum van € 125,00 per factuur, aangerekend worden, dit bovenop de hoofdsom, verwijlinteresten, innings-, aanmanings- en vervolgingskosten. Deze schadevergoeding is verschuldigd ten einde Smartmat te vergoeden voor al zijn buitengerechtelijke onkosten en administratiekosten. Wanneer Smartmat ter invordering van de facturen, of naar aanleiding van welk gerezen geschil ook, een beroep dient te doen op een advocaat wordt overeengekomen dat de ereloon en onkosten van deze advocaat zullen gedragen worden door de in het ongelijk gestelde partij. Je hebt uiteraard recht op eenzelfde schadevergoeding indien Smartmat nalaat de op haar rustende contractuele verplichtingen na te komen.

Vertrouwelijke behandeling van de gegevens

De gegevens verzameld in het kader van deze service zullen alleen gebruikt worden om de service correct uit te voeren. Ze zullen bewaard blijven gedurende een periode die nodig is om te voldoen aan de wettelijke bepalingen terzake. Smartmat behoudt zich het recht voor om persoonlijke gegevens door te geven aan kredietbureaus, enkel voor een kredietwaardigheidscontrole. Smartmat mag je persoonlijke gegevens alleen verzamelen, doorgeven of op een andere manier verwerken voor zover dat nodig is voor de leveringsservice. Een ander gebruik is niet toegestaan. Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen met onze klantendienst: klantendienst@smartmat.be. Wij helpen je graag verder.

Garantie en aansprakelijkheid

Wanneer de geleverde goederen gebreken vertonen, heb je recht op de wettelijke garantierechten. Wij garanderen een smetteloze kwaliteit. De aansprakelijkheid is wel beperkt tot de contractueel typische, voorzienbare schade van de levering. De beperking geldt evenwel niet voor aansprakelijkheid als gevolg van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid van Smartmat of haar onderaannemers. Omdat de levering bestaat uit bederfelijke goederen, is er geen herroepingsrecht.

Voedselagentschap

Smartmat en zijn onderaannemers voldoen aan de bepalingen van het Federaal Voedsel Agentschap (FAVV).

Algemene voorzieningen

Smartmat behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen, mits het respecteren van een termijn van één maand. Het Belgische recht is van toepassing. Eventuele geschillen of betwistingen vallen onder de uitsluitende jurisdictie van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, tenzij Smartmat beslist het geschil bij een andere rechtbank die jurisdictie heeft over de klant aanhangig te maken. Indien een vredegerecht materieel rechterlijk bevoegd is, valt het geschil onder de uitsluitende jurisdictie van het vredegerecht van het vijfde kanton Antwerpen.